بارش فکری Brianstorming یکشنبه نهم مهر ۱۳۹۱ 13:43

 نظام آموزشی در جهت تقویت زمینه های بالقوه ی خلاقیت، نقش مهمی ایفا می کند. یکی از مسیرهای ساخت این زمینه، به کارگیری روش های تدریس خلاقیت زاست. یکی از روش های تقویت روحیه ی خلاق در فراگیرندگان، بارش فکری یا مغزی است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط جباری  | لینک ثابت |

خلاقیت و تدریس خلاق پنجشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۰ 10:59
خلاقيت اوج توانايي تفکر بشري است که توانسته است انسان را به مرحله پيشرفت و ترقي برساند و او را در حل تمام مسائل و مشکلات زندگي ياري دهد. در حقيقت خلاقيت يک مفهوم انتزاعي و پيچيده‌ است که گاهی با قالب شکنی همراه است. اما این پیچیدگی و قالب شکنی همیشه بد نیست و چه بسا در رسیدن به اهداف نیز سرعت ما را بیشتر کند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط جباری  | لینک ثابت |

تدریس به روش کاوشگری علمی چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ 11:24

جوهر واساس الگوی کاوشگری علمی با توجه به اهداف الگوهای خانواده ی اطلاعات پردازی،آن است که دانش آموزان از طریق معلم ،کاوش علمی را بیاموزند.به عبارتی تدریس کاوشگری علمی عبارت است از ارائه سوال و موقعیتی که در آن مسئله وجود داشته باشد و کشاندن دانش آموزان به طورغیرمستقیم ، در جریان تفکر علمی است. این روش مبتنی بر مشارکت فعال دانش آموزان در یاد گیری است وبه آنها جهت می دهد تا بهتر بتوانند زمینه های جدیدی را کشف نما یند دراین الگو جستجوی مفاهیم كاملا˝ به عهده ی دانش آموزان گذاشته می شود و معلم بافراهم آوردن زمینه، فرایند تدریس را به گونه ای هدایت می كند كه فراگیرندگان مفهوم مورد نظر را كشف كنند و راهنمایی های معلم، براساس فعالیت های فراگیرندگان و محتوای آموزش، متفاوت است بنابراین هدف نهایی این الگو پرورش فعالیت های ذهنی و مهارت های فرایندی دانش آموزان است. تاکید بر آگاهی و تسلط یابی بر فرایند کاوشگری و نه بر محتوای هر موقعیت دارای مشکل خاص است.

روش تدریس در این الگو شامل گامهایی است:

1. مواجه کردن فراگیران با مساله

2. گرداوری اطلاعات

3. سازماندهی اطلاعات

4. بررسی شیوه ی عمل

اجرای این سیستم مستلزم جوی توام با همکاری و دقت است. دانش آموزان به فرضیه سازی دقیق، نقد شواهد، انتقاد طرح های تحقیق و... نیاز دارند.

وظیفه ی معلم در این الگو، تاکید بر فرایند کاوشگری و تشویق فراگیران به تامل درباره آن است. او باید کاری کند که شاگردهایش در ساختن فرضیه، تفسیر مطالب و استنباط کردن مهارت کسب کنند.

الگوهای کاوشگری علمی برای استفاده و کاربرد دانش آموزان پیش دبستانی تا دانشگاهی قابل استفاده اند.

نوشته شده توسط جباری  | لینک ثابت |

الگوی تدریس تفحص گروهی سه شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۰ 12:56

الگوی تدریس تفحص گروهی  متعلق به الگوهای خانواده اجتماعی است. این الگو در میان روشهای تدریس فعال طبقه بندی می شود و برگرفته از نظر جان دیویی در مورد آموزش به شیوه های مردم سالار است. در این الگو دانش آموز برای حل مسائل تحصیلی به گروههای خود سالار سازمان می یابند و شیوه های مردم سالاری و روش علمی کاوشگری را می آموزند.

الگوی تفحص گروهی بر آن است تا شکل و پویایی های فریند مردم سالار و فرایند کاوشگری آموزش را با هم در یک راهبرد تدریس ترکیب کند.بر اساس نظر ثلن، دو مفهوم کاوشگری و معرفت در این جا از اهمیت برخوردارند. مذاکره، یکی از مواردی است که در این الگو به آن توجه می شود. زیرا در جامعه واقعی نیز با مذاکره  گروهی می توان مشکلات اجتماعی را مشکل گشایی کرد.

این الگو با روبرو ساختن دانش آموزان با مساله ای برانگیزاننده و تامل انگیز شروع می شود و مراحل بعدی با کمک معلم که نقش مشاور و دوست منتقد دارد، ادامه می یابند.

مراحل اجرای تفحص گروهی :

1.- روبرو شدن با موقعیت مبهم 

2. کشف واکنش ها نسبت به آن موقعیت

3.طرح وظیفه بررسی و سازمان دهی آن

4. بررسی مستقل و گروهی

5.- تحلیل جریان پیشرفت

6. کاربرد نتایج و کار برد تفحص گروهی

از اثرات پرورشی الگوی تفحص گروهی می توان به:   صمیمیت و اطمینان میان افراد، احترام به مقررات و خط مشی های مورد مذاکره ، استقلال در یادگیری، احترام به شان دیگران، کاوشگری اجتماعی به عنوان روش زندگی اشاره کرد.

منبع: کتاب الگوهای تدریس، بروس جویس

نوشته شده توسط جباری  | لینک ثابت |

معرفی کتاب شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۰ 13:8
 

احساس بهتر،بهتر شدن،بهتر ماندن

دکتر البرت الیس روان شناس ارشد مرکز تشخیص ایالت نیوجرسی و استاد یار روانشناس دانشگاه راتجرز بوده است وی حدود 50 سال سابقه روان درمانی،خانواده درمانی و زناشوی درمانی دارد و در حال حاضر رئیس موسسه رفتار درمانی عقلانی/هیجانی است
وی بیش از 60 کتاب و 700 مقاله در زمینه های فوق نوشته است و کتاب هایش جزء پر فروش ترین کتاب های آمریکای و جهان بوده است .
دکتر الیس در کتاب احساس بهتر،بهتر شدن،بهتر ماندن آخرین نو آوری ها و تجدید نظر هایش را دررفتار درمانی عقلانی/هیجانی با شما در میان می گزارد در این کتاب کم نظیر توضیح می دهد که فنونی مثل یوگا و ورزش اگر چه به طور موقت احساستان را بهتر می کند ولی این بهتر شدن احساستان چندان ماندگار نیست زیرا تغیرات فلسفی عمیقی در شما ایجاد نمی کند.
وی همچنین توضیح می دهد بسیاری از فنون وان درمانی مثل سرطی سازی ها یا فنون رفتار درمانی و روان کاوی و نیز نمی تواند موجب بهتر شدن و بهتر ماندن شما شود در نتیجه اگر می خواهید بهتر شدن خود را ماندگار کنید و زندگی عاقلانه تری برای خود رقم بزنند بهتر است در کنار فنون اشاره شده از اصول و فنونی فلسفی رفتار درمانی عقلانی/هیجانی استفاده کنید.
مترجم:
مهرداد فیروز بخت

نوشته شده توسط جباری  | لینک ثابت |